KPF - 02 - 172 - Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska.

O projektu

Web byl obnoven v rámci projektu: KPF - 02 - 172 - Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska. Z programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika byl financován z prostředků EU a konkrétně z fondu EFRR. Představení Fondu malých projektů Rakousko-ČR.

Hlavní cíl projektu: 

Základem projektu bylo shromáždění, studium a odborně-popularizační zpracování literatury, pramenů archivní a muzejní povahy, které prostřednictví webu populární formou prezentujeme veřejnosti.

Shrnutí projektu:

Od začátku projektu běží pravidelné mapování a fotodokumentace hlavních folklorních aktivit v území projektu. Důraz byl kladen i na zachycení ojedinělosti a specifik lidového oděvu, zvykosloví v jednotlivých obcích. Cyklus lidových tradicí a zvyků bude v základě obsahovat celý liturgický rok. Součástí dokumentace soudobého folklorního života a nezanedbatelnou složkou budou i rozhovory s pamětníky s důrazem na současné zhotovitele krojových součástí.

Aktivy v rámci porjektu byly:

  • práce v terénu
  • hledání v archivech
  • dokumentace aktuálního dění
  • vznik aktuálních fotografií
  • ilustrace - pracovní listy pro děti
  • workshopy 
  • aktulaizovaný web

Územní dopad projektu:

Území Lednicko-valtického areálu - jižní Morava. Břeclav (městské části Poštorná, Charvátská Nová Ves, Stará Břeclav), Bulhary, Hlohovec, Ladná, Lednice, Podivín, Přítluky, Rakvice, Valtice, Velké Bílovice.

Dolní Rakousko, především obce s původně slovanským osídlením. Bernhardsthal (s částmi Katzelsdorf a Reintal) Hohenaun an der March, Poysdorf, Rebensburg a Schrattenberg.

Žadatel projektu: DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ LVA

Partner projektu: Obec Schrattenberg

 

Lednicko-valtický areál je jednou z nejvzácnějších perel pokladnice historického a kulturního bohatství České republiky.

Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska