Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál je krajinný celek o rozloze 300 km2 v okrese Břeclav při hranici s Rakouskem, od prosince 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a možná i na světě. Na severozápadě na něj navazuje CHKO Pálava. Lednicko-valtický areál a bojiště bitvy u Slavkova byly v roce 1992 vyhlášeny ministerstvem kultury jako první dvě krajinné památkové zóny na území České republiky.

Roztroušené drobné stavby, tzv. salety

Apollónův chrám

Belveder

Dianin chrám

Hraniční zámeček

Janův hrad

Kaple sv. Huberta

Kolonáda na Rajstně

Lovecký zámeček

Maurská vodárna, Akvadukt a Minaret v lednickém zámeckém parku

Nový dvůr

Obelisk

Rybniční zámeček

Tři Grácie

Zámeček Lány

Zámeček Pohansko


Kulturní památky

Zámek Lednice

Zámek Valtice

 

Přírodní památky a rezervace

NPP Pastvisko u Lednice

NPP Rendez-vous

NPR Lednické rybníky

NPR Slanisko u Nesytu

PP Kamenice u Hlohovce

PP Jezírko Kutnar

PP Květné jezero

PR Františkův rybník

PřP Niva Dyje

Od roku 2003 je celý areál součástí biosférické rezervace Dolní Morava. Dlouhodobě je navrženo rozšířit sem Chráněnou krajinnou oblast Pálava.

 

Dostupnost

Oblast je nejlépe dostupná po dálnici D2 (exit 41 u Podivína) nebo rychlíkem do Břeclavi a odtud regionálními autobusy nebo vlaky (pravidelná osobní i sezónní turistická doprava).

Přímo areálem vedou silnice I/40, II/422 (a další), železniční tratě 246 a 247, a dále několik turistických tras, cyklotras a naučných stezek.

Turistické trasy

červená

Kolonáda na Rajstně - Valtice - žst. Valtice-město - Rendezvous (Dianin chrám) - sv. Hubert - Tři Grácie - Nový Dvůr - žst. Lednice-rybníky - Lednice - Bulhary - dále do Šakvic

modrá

žst. Valtice-město - Hlohovec - Hraniční zámeček - Sedlec - dále do Mikulova

zelená

žst. Boří Les - Pohansko - žst. Břeclav - zámek Břeclav - Kančí obora - Janův hrad - zámecký park Lednice - Lednice

žlutá 1

žst. Břeclav - zámek Břeclav - Kančí obora - sv. Hubert - Hlohovec - Hraniční zámeček - Rybniční zámeček - žst. Lednice-rybníky - Apollonův chrám - U Apolla

žlutá 2

Lednice - Lovecký zámeček - Ladenský most - dále do Podivína

Lednicko-valtický areál je jednou z nejvzácnějších perel pokladnice historického a kulturního bohatství České republiky.

Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska