Bulhary – malebná obec pod Pálavskými vrchy nedaleko Novomlýnských nádrží. Název obce prošel mnoha přeměnami od názvů Bulgarn, Pulgram, Pulkař či Pulgáry. Svoje současné jméno má od roku 1949. Dlouhá historie osídlování zdejšího území sahá až do starší doby kamenné, soustavné zprávy o obci však máme až od 12. století. To byla obec založena německými kolonizátory a její existence je potvrzena první písemnou zmínkou k roku 1244, kdy ještě náležela do lednického panství rodu Lichtenštejnského. Změna majitele panství se uskutečnila v roce 1575 a tehdy obec přechází pod sousední panství mikulovské. Její noví majitelé, rod Ditrichštejnů, učinili z obce svoji důležitou hospodářskou základnu. Dodnes ditrichštejnský panský dvůr tvoří výraznou dominantu obce. Hlavní památkou obce je původně pozdně gotický kotel sv. Jiljí z roku 1582, barokně přestavěn ve druhé polovině 18. století.

Dlouhou historii má také vinařství. První zprávy o pěstování vinné révy jsou ze 13. století a dnes Bulhary nabízejí návštěvníkům výborné víno z více jak 100 ha vinic. K dobrému vínu a pohoštění na jižní Moravě neodmyslitelně patří i lidový folklor. Ten se v Bulharech začal soustavněji formovat v roce 2000 a nyní po dvaceti letech patří obec mezi pilíře národopisného života západního Podluží. S výraznou podporou obce folklorní akce organizují především Národopisný soubor Hrozének a Mužácký sbor Pulgárčané. A tak Bulhary nabízí místním i návštěvníkům fašank, hodové slavnosti, košty, letní festival zpívání ženských sborů, dožínky, svěcení vína či dětský krojovaný ples.

Patronem Bulhar je sv. Jiljí (v církevním kalendáři má svátek 1. září) a hody se slaví v obci  poslední srpnovou sobotu. Hodům předchází páteční hodový košt vína.  Národopisný soubor Hrozének spolu se svobodnou chasou je hlavní organizátor akce a při souboru existuje i půjčovna lidových podlužáckých krojů. Kroje mohou v současnosti obléknout až čtyři desítky dětí různé věkové kategorie a svobodných mladých lidí. Plány a chuť k dalšímu rozvoji souboru rozhodně nechybí. O folklorní budoucnost Bulhar je tak určitě postaráno.

 PhDr. Alena Káňová  

 

    Lednicko-valtický areál je jednou z nejvzácnějších perel pokladnice historického a kulturního bohatství České republiky.

    Historie a současnost folklorního života v obcích LVA a Dolního Rakouska