Knížecí stezka

Jako výchozí bod můžete zvolit hraniční přechod Poštorná – Reintal, který je křižovatkou hned několika cyklistických tras a moravská část Lichtenštejnských stezek zde navazuje na část Rakouskou. Značení Vás navede na asfaltovou cestu podél lesa, kde Knížecí stezka kopíruje Česko – Rakouskou příhraniční trasu. Tato stezka Vás zavede k Dianinu chrámu, nazývanému též Rendezvous – památky v podobě římského oblouku, další památkou na této trase je kaple Sv. Huberta, patrona honců, dále zemědělský statek Nový Dvůr (dnes se zde chovají koně). Zde se můžete vydat dál po Lednické stezce směrem na Hlohovec nebo pokračovat lesem k zámečku, nazvanému podle řeckého boha Apollona – Apollonovu chrámu, který se nachází u Mlýnského rybníku, zvaného také Apllo, zde se nachází také Camp stejného názvu.

Dále pak můžete přes Ladenskou alej vyrazit doprava na Poštorenskou stezku, nebo na druhou stranu, kde Vás Knížecí stezka dovede k umělé zřícenině Janův hrad. Další zastávkou může být obec Lednice s unikántím zámkem, zámeckým skleníkem, parkem ve francouzském a anglickém stylu a Minaretem.

Poté Vás může Knížecí stezka zavést kolem soustavy lednických rybníků (Prostřední a Hlohovecký), kolem chrámu Tří Grácií k Hraničnímu zámečku, který je dnes v soukromém vlastnictví, ale určitě zde na vás dolehne kouzlo naší nádherné přírody.  Přes obec Hlohovec se dostanete do města Valtic, které je známé svým zámkem, kdysi rezidenčním místem Lichtenštejnů. Pak už jen zbývá výšlap k hraničnímu přechodu Valtice – Schrattenberg, ke kolonádě zvané Reistna, kde je za hezkého počasí úchvatný výhled na celý Lednicko – valtický areál.

Lichtenštejnská stezka – Lednická

 (délka cca 26 km)

 

Od umělé zříceniny Janův hrad můžete vyrazit po červené stezce kolem loveckého zámečku do Lednice. Přes centrální parkoviště pokračuje lesem dál. Pojedete kolem lednického náhonu, jenž napájí zámecký rybník v lednickém parku. Na křižovatce lesních cest pak odbočíte doleva do obce Nejdek a pojedete rovně až k silnici Lednice – Mikulov.  Po ní se dáte doprava, ale jen kousek, než se stezka opět stočí doleva mezi pole a posléze mezi vinohrady. U Hraničního zámečku (Hlohovec) se stezka napojuje na Valtickou a  Knížecí stezku, jinak ale dál pokračuje přes obec Hlohovec k empírovému zámečku Tři grácie (sousoší před zámečkem je vytesáno z jednoho kamene) a u Nového Dvoru se napojíte na páteřní Knížecí stezku.

 

Lichtenštejnská stezka – Valtická

(délka cca 25 km)

 

Od Hraničního zámečku v Hlohovci můžete vyrazit po Valtické stezce do Valtic přes obec Sedlec a Úvaly. Nejprve kolem rybníka Nesyt, který je největším rybníkem na Moravě. Dál vede trasa po hrázi Nového rybníka. Zvlněný terén Vás dovede do Úval, kde množství vinných sklípků láká k zastavení. Následuje výšlap po silnici až k hraničnímu přechodu Valtice – Schrattenberg, kde se můžete napojit na knížecí stezku (směr Valtice), na Rakouskou část Lichtenštejnských stezek nebo pokračovat kolem Kolonády k hraničnímu přechodu Poštorná – Reintal. Zde se trasa potkává s cykloturistickou trasou Greenways Praha – Vídeň.

 

Břeclavská stezka

(délka cca 24 km)

 

Zde můžete navštívit území rozsáhlé obory zvané Pohansko, kde si můžete ve stejnojmenném zámečku prohlédnout expozici nálezů (vykopávek) Velké Moravy. Poté Vás cesta zavede do centra Břeclavi, města s bohatou historií, k nejvýznamnějším patří zámek, jehož historie sahá do  2. Čtvrtiny 11. Století. A právě kolem tohoto zámku vede Břeclavská stezka do Kančí obory, v lužním lese se opět napojíte na Poštorenskou a posléze Knížecí stezku, které jsou částí stezek Lichtenštejnských.

 

Poštorenská stezka

(délka 10 km)

 

Trasa představuje spojnici Knížecí a Břeclavské stezky. Trasa kopíruje Naučnou stezku Lužní les a dává vám možnost rozhodnout se, jakým směrem se vydáte. Mimo jiné nabízí trasu k zámečku Pohansko (Břeclav), nebo k Františkovu rybníku (oblíbená zastávka rybářů) odkud není daleko k hraničnímu přechodu Poštorná – Reintal.

 

Naučná stezka Lednické rybníky

(Délka cca 11 km)

 

Součástí Lednicko – valtického areálu je Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, která byla vyhlášena k ochraně významného hnízdiště vodního ptactva. Rybniční soustava je tvořena pěti rybníky, kterými jsou Nesyt (u Sedlece), Hlohovecký (Hlohovec), Prostřední, Mlýnský a Zámecký (Lednice).

 

VINAŘSKÁ NAUČNÁ STEZKA VALTICE

Tematická naučná stezka vede částečně městem a zámeckým parkem, z větší části vinicemi pod Reistnou. Pětikilometrovou trasu lze absolvovat pěšky nebo na kole (s výjimkou parku, kde se kolo vede). Stezka je vybavena 19 trojjazyčnými informačními panely.

 

Naučně-poznávací stezka mezi vinicemi Velkých Bílovic

(délka cca 15 km)

Na stezce je 10 odpočinkových míst se 13 infotabulemi. Každá z nich obsahuje informace vztahující se k vínu, výrobě vína, pěstovaným odrůdám, k zajímavým místům na trase nebo k tradičním vinařským a kulturním akcím ve Velkých Bílovicích.

Stezka začíná na hlavní silnici směrem na Čejkovice ještě před sklepní tratí Belegrady. Postupně projedete kolem zastávky Rozcesí, hospoda nejstarší částí sklepů uličkou Staré Belegrady, kolem přírodního amfiteátru Křástelka k Machové studni, dále pokračuje sklepní tratí Pod Předníma kolem místa, kde každoročně probíhá Zarážání hory, k Púrynskému kříži. Tady máte dvě možnosti. Buď pokračovat rovně, nebo zahnete doleva do sklepní trati Púrynky. Až touto tratí projedete, zahnete doleva do údolí zvaného Ťuhýkov a dostanete na rozcestí, na které byste přijeli i kratší trasou, pokud byste u Púrynského kříže neodbočili a jeli jste rovně. Poté pojedete kolem hráze rybníka Pod Šísary cestou zvanou Ořechová, až se dostanete pod kopec Hradištěk na místo zvané Novosádská studna podle studny. Je hluboká 12 m, na povrchu široká 2 m u ústí jen 1,1 m. Nedaleko odtud bylo objeveno v roce 1976 velkomoravské pohřebiště. Stezka dále vede přes Bucňákovu dolinu cestou lemující kopec Hradištěk, na kterém je zdaleka vidět kaplička. Po dlouhém stoupání se dostanete na rozcestí. Vlevo na kopci je krásně vidět obec Vrbice. Zahnete doprava a přijedete na další rozcestí, na kterém zahněte vpravo ke kapličce na Hradištku a nenechte si ujít unikátní výhled do širokého okolí. Kaplička je zasvěcena sv. Cyrilu a Metoději, sv. Václavu a sv. Urbanu (patronu vinařů). Byla postavena a posvěcena v r. 2003. Veškeré práce byly provedeny svépomocí místních občanů a výdaje byly financovány z místní sbírky. Z rozcestí u Hradišťku pokračujete ve směru stezky na zastávku Šmatláky. Cestou vidíte vlevo vinice ve viniční trati Zadní hora, vpravo viniční trať Přední hora. Ze zastávky Šmatláky pojedete rovně a přijedete do sklepní tratě Belegrady, kde kolem boží muky, která byla postavena jako replika boží muky z ulice Podivínské (ta byla zničena při autonehodě), se dostanete (směrem na Čejkovice) až k Habánským sklepům. Zde naučně-poznávací stezka končí.