OSTATNÍ PAMÁTKY

Ladná

KOSTEL SV. ARCHANDĚLA MICHAELA

Kostel sv. Archanděla Michaela v Ladné představuje ojedinělé a nezaměnitelné dílo charakteristické pro dobu panování Jana II. z Lichtenštějna.

 

POKLONA SV. VENDELÍNA

Poklona pochází z 2.pol. 18.století a byla prý postavena jako poděkování za ukončení dobytčího moru. Sv. Vendelín byl patronem pastevců a jeho sochy se nachází při starých cestách, po nichž se hnal uherský dobytek do střední a západní Evropy.

 

BOŽÍ MUKA

Boží muka pochází z přelomu 18.a 19. století.

 

KAPLE SV. MICHALA

Kaplička byla postavena na památku zrušení roboty v roce 1848. Zasvěcena sv. Michalovi a dodnes jsou v obci hody na svátek tohoto světce. Až do postavení kostela se u kapličky odbývaly hodové bohoslužby a bývalo u ní modlení růžence.

 

Přítluky a Nové Mlýny

 

Kostel a fara

Od počátku existence obce vedle kostela byla fara, která dle listiny z roku 1222 měla farní právo, desátky a náležela pod patronát velehradského kláštera. Po celou dobu své existence byla katolická. Dnes je spravována ze sousedních Rakvic a patří do děkanství břeclavského. Dnešní stavba pochází z roku 1784 a má gotické jádro. Kostel je zasvěcen sv. Markétě a chrámová věž stojí samostatně o pár metrů vedle. Dnes jsou u kostela umístěny památkově chráněné - umělecky významné, raně barokní sochy - sv. Jan Nepomucký, sv. Vendelín, Nejsvětější trojice a sv. Florián. Původně stávaly ve vsi a jsou symbolikou pro patrona pastevců, ochrany dobytka a ochrany stavení před požárem.

Boží muka

Památkově chráněna jsou i troje boží muka u příjezdových cest, která byla vždy orientačním bodem pro příchozí na dobytčí trhy v Hustopečích či obchodní cesty z Uher. Tyto vedly až na polské území, kam se kromě jiného zboží vozilo i přítlucké víno.

Nové Mlýny

Barokní socha svatého Jana Nepomuckého

V obci na návsi se nachází vzácná barokní socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1731 ze stejné sochařské dílny jako v Přítlukách.

Škola a zvonička

První písemná zmínka o školní docházce je z roku 1791 a byla původně v dřívějším obecním hostinci. Zachovalá budova školy na návsi, zdobená secesními prvky, je z roku 1910. Do této doby je také řazena cihlová zvonička, která ohlašovala jak požáry, tak i jiné mimořádné události.

Památník tragického výletu dětí z rakvické školy

Nedaleko vsi je u řeky Dyje postaven památník tragického výletu dětí z rakvické školy, během něhož dne 26. května 1936 ve vlnách rozvodněné Dyje utonulo 31 dětí. Na památku rodinám i dětem této události sám pan prezident Tomáš Garrigue Masaryk nechal vystavit kamenný pomník.