Historie

Území města bylo kolonizováno pasovskými biskupy a odtud je název Valtice - Feldsberg podle místa v blízkosti Pasova; český název se poprvé uvádí v 16. století. V roce 1192 předal pasovský biskup tamní hrad Richardovi ze Seefeldu. Na Valticích pak sídlili Seefeldové Pozdější obratnou sňatkovou politikou získali Valtice Lichtenštejnové, kteří se podíleli na největším rozkvětu Valtic a jeho okolí. Na základě Saintgermainského míru, v roce 1919, připadly Valtice 30. července 1920 k Československé republice, a od té doby sdílejí osudy československého státu. Po roce 1945 zavítalo do města nové obyvatelstvo ať ze Slovácka, nebo z Valašska či ze Slovenska nebo jako reemigranti z Maďarska, Bulharska a Rumunska. Po celou dobu své existence prošly Valtice řadou změn. Od přestavby města po správní zřízení. Určitý čas spadaly Valtice pod Mistelbach, Poysdorf či Mikulov. Nyní spadají pod okres Břeclav.

více na www.valtice.eu

 
2010-06-29_04.jpg2010-07-03_22.jpg