Rakvice

Obec leží na okraji dyjské nivy, kterou až do sedmdesátých let 20.století pokrývaly rozsáhlé plochy zaplavovaných luk s nevelkými lužními lesíky a četnými tůněmi. Louky byly vesměs rozorány, jedna z tůní je dnes chráněna jako přírodní památka jezírko Kutnar a hostí zajímavou řasovou flóru.

Dnes jsou Rakvice, díky své poloze, neoddělitelně spjaty s vinařstvím. V obci je uchována řada lidových zvyků a obyčejů.

více na www.rakvice.cz

 

 

 
rakvice_05.jpg