Historie

Počátky města sahají do 11. století, kdy v místech dnešního zámku byl po roce 1041 vybudován pohraniční hrad, který chránil vstup do země z rakouské strany u mostu přes Dyji. Zde se vybíralo mýto, jehož výnos zčásti patřil panovníkovi, zčásti byl udělován některým církevním institucím. Hrad získal jméno po svém zakladateli knížeti Břetislavovi a to pak bylo přeneseno i na osadu stojící na místě dnešní Staré Břeclavi. První písemná zmínka o Břeclavi v latinské podobě Bretyzlawe se hlásí k roku 1046.

Místní část Charvátská Nová Ves

Tato místní část města Břeclavi se v lichtenštejnském urbáři z roku 1414 připomíná jako pustá. Stejně tak jako místní část Poštorná, tak i Charvátská Nová Ves ležela až do roku 1918 na území Dolního Rakouska, avšak po skončení první světové války se manifestačně přihlásily k nově vznikající Československé republice.

 

Místní část Poštorná

Poštorná, i když osídlená česky mluvícím obyvatelstvem, ležela až do vzniku Československé republiky na zemí Dolního Rakouska. Ocitla se zde po Řezenském míru uzavřeném mezi císařem Jindřichem II a českým knížetem Břetislavem I., při němž musel český panovník odstoupit svému mocnému sousedovi území ležící mezi řekami Dunajem a Dyjí, které v 9. století patřilo k Říši velkomoravské.

Místní část Stará Břeclav

Stará Břeclav je předchůdcem dnešní Břeclavi a její počátky spadají již do doby velkomoravské, kdy zde existovala vesnice a také pohřebiště, na němž byli místní obyvatelé pochováváni do 11. století. Přívlastek Stará získalo městečko v 15. století, kdy byla v prostoru dnešního břeclavského náměstí založena nová osada, na níž bylo vztaženo jméno původního městečka, které pro odlišení obdrželo přívlastek Stará. Když břeclavský zámek v první třetině 13. století držela jako věno manželka Přemysla I. Konstancie, zvaná pro svůj původ Uherská, pokusila se udělením četných privilegií učinit z této staré vesnice městečko s právem trhu (odtud německý název Altenmarkt) a později i město, což se jí ovšem nepodařilo.

Převzato z knihy Brána do kraje
autoři textu: PhDr. Emil Kordiovký, PhDr. Jiří Danielka

 
breclav_20.jpgbreclav_21.jpgbreclav_25.jpgbreclav_29.jpgbreclav_34.jpgpostorna_05.jpg